[1]
Nikitović, V. 2013. Demographic Future of Serbia from a Different Angle. Stanovnistvo. 51, 2 (Dec. 2013), 53–81. DOI:https://doi.org/10.2298/STNV1302053N.